Sery i nabiał

2
(użyty podział serów na twarde, półtwarde, półmiękkie i miękkie jest raczej orinetacyjny, bo poszczególne sery w zależności o długości starzenia istotnie zmieniają swoje właściwości)

Krowie

Twarde

Półtwarde

Półmiękkie

Miękkie

Pleśniowe (z przerostem pleśniowym)

Świeże i Twarogowe

Ricotta, Semicotta, Pasta Filata, Solankowe i inne

Owcze

Kozie

Mieszane

Nabiał