Brusti 1 wpis

Brusti / Baldonazzi

Ten rodzaj krwawej kiszki w dolinie Val di Non nazywany jest Brusti, a na pozostałym obszarze Trydentu Baldonazzi. Bazą jest tu wieprzowa krew do której dodaje się niekiedy mięso z golonki. Całość mieszana jest z mąką, mlekiem, przyprawami, a niekiedy także orzechami włoskimi. Jada się ją zarówno na surowo, jak i z grilla. Często towarzyszy polencie.