Gaoliang 1 wpis

Sorgo / Durra / Jowar / Milo / Gaoliang

Sorgo to rodzaj zboża pokrewnego Owsu. Obejmuje kilkadziesiąt gatunki rosnących na wszystkich kontynentach. Najbardziej istotne z punktu widzenia człowieka jest tzw. Sorgo Zwyczajne (łac. Sorghum bicolor) uznawane za jedno z pięciu najważniejszych zbóż świata. Uprawia się je w Afryce, skąd się wywodzi, Azji (m.in. w Indiach gdzie nazywane jest Jowar) oraz Ameryca – tutaj używana jest również nazwa Milo. Ma ono też kilka odmian oraz gatunków pokrewnych) takich jak chocia...