Polska Czerwona 1 wpis

Polska Czerwona

Polska Czerwona to właściwie jedyna istotna rodzima rasa bydła. Jest to krowa mleczno-mięsna, chociaż pod względem wydajności mięsa jest znacznie słabsza niż np. także hodowana w Polsce szwajcarska Simmental. Powstała w XIX wieku jako krzyżówka ras miejscowych oraz sprowadzanych z Danii i Niemiec. W okresie międzywojennym stanowiła 25 proc. pogłowia bydła, a zaczęła być marginalizowana w latach 80-tych. Od pewnego czasu jest restytuowana.