Boulette 1 wpis

Boulette

Belgisjki ser Boulette de Romedenne znany jest pod wieloma alternatywnymi nazwami: Boulette de Nivelles, Boulette de la Ferme, Bètchéye, Boulette ou Cassette de Beaumont, Boulette de Surice, Boulette de Falaën, Boulette de Namur, a także Crau Stofé, Boulette de Huy. Jest to ser wywodzący się z leżącego w okolicach Namur miasteczka Romedenne, dziś produkowany na znacznie szerszym obszarze. Przygotowuje się go z odtłuszonego mleka krowiego. Skrzep odcieka trzy dni po czym jest ...