Mąka Starogardzka 1 wpis

Mąka Starogardzka

Tym czym dla pszenicy mąka grahama tym dla żyta Mąka Starogardzka – obie mają zresztą ten sam stopień czystości Typ 1850 (wyjaśnienie, patrz: mąka pszenna). Jest to więc mąka pełnoziarnista, ale w przeciwieństwie do mąki razowej poddawana kilkakrotnemu mieleniu, przez co jest drobniejsza i nieco czystsza.