Ostryga Japońska 1 wpis

Ostryga Pacyficzna / Ostryga Skalna / Ostryga Japońska / Ostryga Olbrzymia

Kiedy w wyniku chorób i epidemii w Europie zabrakło Ostryg Europejskich, a w XX wieku zdziesiątkowane zostały też Ostrygi Portugalskie, do ratowaniu miejscowych hodowli sięgnięto po zasoby azjatyckie. I w ten sposób na stary kontynent trafiły Ostrygi Pacyficzne (Skalne, Japońskie, Olbrzymie) (łac. Crassostrea Gigas). Rozpowszechniły się one na tyle, że dziś stanowią 3/4 całej europejskiej hodowli Ostryg (łatwość ich hodowli spowodowała, że rozprzestrzenił się on ...