seabass 1 wpis

Bass / Seabass

Używana przez anglosasów nazwa Bass odnosi się do całej szerokiej rodziny ryb okoniokształtnych. De facto wywodzi się ona z rzadko już używanej, angielskiej nazwy Bars, oznaczającej Okonia (obecnie obowiązuje Perch). Z jednej strony są to ryby słodkowodne oryginalnie zamieszkujące amerykańskie rzeki i jeziora. Niektóre gatunki trafiły zresztą do Europy – takie jak np. Bass Wielkogębowy (łac. Micropterus salmoides) czy Bass Słoneczny – a w Polsce często nazywane są ...