Strangozzi 1 wpis

Strangozzi / Strozzapreti

Makaron Strangozzi jako pierwsi używali ponoć umbryjscy mnisi z okolic Spoletto – jego nazwa wywodzi się od słowa stringhe czyli struna, do której jest podobny. Z nazwą Strozzapreti wiąże się inna historia – wywodzi się ją od słowa Strangolapreti będącego połączeniem strangolare, czyli dusić, oraz pretti czyli ksiądz. Makaron ten miał bowiem przypominać rodzaj garoty, którą rewolucjoniści dusili kapłanów w czasie walki o wyzwolenie środkowych Włoch spod władz ...