Tuńczyk Tongol 1 wpis

Tuńczyk Żółtopłetwy

Tuńczyki Żółtopłetwe nie są tak duże, cenione i popularne jak Tuńczyki Niebieskopłetwe, niemniej także mają swój istotny wkład w tzw. akwakulturę. Gatunkiem typowym jest Tuńczyk Żółtopłetwy (łac. Thunnus albacares) z łacińskiego zwane też Albakorem - nazwę tę używają przede wszystkim Francuzi i Portugalczycy bo Anglosasi Albakorem nazywają Tuńczyka Białego. Jest to ryba występująca na całym świecie, znacznie mniejsza od Tuńczyków Niebieskopłetwych – dochodzi do 220 kg – niemniej w kulinarnym użyciu ma podobne zastosowanie (najlepsze sztuki trafiają na sushi) i jako mniej przełowiona coraz częściej staje się zamiennikiem bardziej znanych gatunków – m.in. w Japonii. Do gatunków żółtopłetwych zalicza się także znacznie mniejszy Tuńczyk Tongol (łac. Thunnus tonggol) zwany Tuńczykiem Długoogoniastym – występuje w rejonie Indo-Pacyfiku (popularny jest m.in. w Australii), a dorasta do 22 kg – oraz Tuńczyk Czarnopłetwy (łac. Thunnus atlanticus) łowiony głównie u wybrzeża Brazylii (nie przekracza 35 kg). ...