Souani Tajiine 1 wpis

Souani Tajiine (Tajine warzywny)

Arabskie słowo souani znaczy mniej więcej tyle co warzywnik. Jak łatwo można dojść Souani Tajiine jest to więc tajine zawierający sporą ilość warzyw (chociaż mięso także się w nim może znaleźć). To specjalność leżącego w północnej Tunezji miasta i rejonu Bizerta, który słynie z upraw i targowisk. Bogactwo warzyw zawdzięczają ponoć migrującym z Hiszpanii Maurom - przybywając na obszar Tunezji trafiali do tego najbardziej wysuniętego na północ, afrykańskiego portu i tu, w sprzyjającym klimacie rozwijali uprawy roślin. Często danie to nie przygotowuje się w jednej dużej formie (jak na przepisie), ale w kilku małych kokilkach (jak na zdjęciu). Przepis ten podobny jest nieco do równie warzywnego Kaftaji Tajine. ...