Okoń Oceaniczny 1 wpis

Okoń Morski (Oceaniczny)

Okoń Morski to najbardziej niejednoznaczna nazwa nadana rybom. Wzięła się od słodkowodnego Okonia Europejskiego i w ramach podobieństwa, przede wszystkim wyrazistej i ostro zakończonej płetwy grzbietowej, została przyznana dużej ilości różnych gatunków. W Polsce najczęściej w ten sposób nazywa się Labraksa, którego Anglosasi z kolei klasyfikują jako jedną z odmian Seabassa. W ogóle Anglosasi często Okonie Morskie utożsamiają z Seabassami, rodziną ryb okoniokształtnych, których nazwa wywodzi się też od słowa Bars nieużywanego już angielskiego określenia Okonia. Poza tym mamy też Okonie Oceaniczne, czyli tzw. Sebastes. To ryby z rodziny Skorpen, w Polsce znane jako Karmazyny do których zalicza się przede wszystkim tzw. Pacyficznego Okoń Oceanicznego (łac. Sebastes alutus), a także Okoń Oceaniczny (łac. Sebastes norvegicus). Odrebnę gatunki Sebastesów występują w Japonii – Biały, Czarny i Czerwony. Także australijczycy mają swoje Okonie Morskie, do których zaliczają m.in. tak zwanego Okonia Rafowego (łac. Helicolenus percoides). ...